TRANG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỂ TẠO BÀI PROFILE TRÊN TRANG SHOWBIZVIETNAM.VN

Lợi ích khi bạn đăng ký tạo Profile trên trang báo điện tử Showbiz Việt Nam

PROFILE BASIC

  • Bố cục bài viết theo mẫu chung
  • Thiết kế mẫu poster chung
  • Thiết kế nội dung bài viết đầy đủ thông tin, hình ảnh, clip quảng bá của nghệ sĩ
  • Tính phí khi chỉnh sửa, cập nhật thêm nội dung

PROFILE VIP

  • Bố cục bài viết theo mẫu chung
  • Thiết kế poster theo ý của nghệ sĩ
  • Thiết kế nội dung bài viết nâng cao, đầy đủ thông tin, hình ảnh, clip quảng bá của nghệ sĩ
  • Được chỉnh sửa, cập nhật nội dung miễn phí

[ipt_fsqm_form id=”5″]